Budynek na wojnę

Jakie warunki powinny spełniać budynki wznoszone na terenach zagrożonych wybuchem działań wojennych? Przede wszystkim powinny zapewniać względne bezpieczeństwo w przypadku nalotów i bombardowań – ich piwnice powinny móc pełnić funkcje schronów, należy w nich stosować beton ogniotrwały izolujący przebywających w nich ludzi od tego, co dzieje się na górze.

Sam budynek powinien też być jak najbardziej odporny na ogień, można w tym celu zastosować płyty ognioodporne (ceramic.com.pl), a do ocieplenia ścian najlepsze byłoby włókno ceramiczne. Wszelkie materiały łatwopalne należałoby z miejsca wyeliminować.

Pojawia się pytanie, czy tego typu działania mają w ogóle sens biorąc pod uwagę nowoczesne techniki prowadzenia wojny: broń chemiczną czy jądrową. W przypadku trafienia naszego miejsca zamieszkania przez bombę atomową nie mamy praktycznie żadnych szans na przeżycie, niezależnie od tego, z czego wzniesiony został nasz dom. Na szczęście państwa które dysponują taką bronią trzymają się nawzajem w szachu i mimo, że od czasu do czasu ich przywódcom zdarza się wymachiwać szabelką, to jednak mało prawdopodobne, żeby którykolwiek z nich zdecydował się na wystrzelenie takiego pocisku – za bardzo obawiają się odwetu.

Fakt posiadania broni jądrowej cały czas jednak działa na wyobraźnię, zarówno pisarzy, filmowców, czy zwykłych ludzi.