Profile i diody LED

profile led

Diody elektroluminescencyjny są urządzeniami, które zalicza się najczęściej do tak zwanych przyrządów półprzewodnikowych. Emitują one specyficzne promieniowanie, które zazwyczaj mieści się w zakresie światła widzialnego. Czasami wkracza również w podczerwień, albo w ultrafiolet. Pierwsze diody zostały wynalezione w latach sześćdziesiątych.

Niektórzy spekulują, jakoby miały one powstać znacznie wcześniej, na przykład w latach dwudziestych dwudziestego wieku. Nie ma na to jednak jednoznacznych dowodów i nie jest obecnie możliwe udowodnienie tego typu tez. Działanie diod elektroluminescencyjnych jest relatywnie prostym zjawiskiem. Opiera się ono generalnie na rekombinowaniu nośników ładunku w sposób promienisty. W tym celu stosuje się specjalne profile do LED, które znacząco usprawniają zachodzenie całego procesu. Światło wydziela się wtedy, gdy elektrony wewnątrz diod przechodzą z wyższego poziomu energetycznego na niższy. Wytracają one przy tym energię, która uzewnętrznia się, jako fala elektromagnetyczna, którą nazywamy światłem. Oprócz zwykłych profili w sprzedaży znajduje się także specyficzny profil do taśm LED.

Wykorzystanie takiego profilu umożliwia jeszcze bardziej efektowne rozmieszczenie i zainstalowanie diod we właściwy sposób. Istnieje bardzo wiele rodzajów diod elektroluminescencyjnych. Jako przykłady tych bardziej specyficznych można chociażby wymienić te, które charakteryzują się emitowaniem promieniowania podczerwonego. Wykorzystuje się je w łączach światłowodowych.